Kvalitetskontroll

EU standarder og internasjonale kvalitetskrav for SCHWENK bestemmer kvaliteten på sement produsert på sementfabrikken i Bernburg, Tyskland. Vi overvåker nøye produksjonsprosessen og utfører laboratorietester av råmaterialet og ferdig produktet

SCHWENKs produktkvalitet baseres på kontinuerlig overvåkning av prosessen. Vi utfører kontroll og tester av råvarer ved hjelp av moderne utrustning - XRF-spektrometer, røntgenstrålnings diffractometer, lasergranulometer samt andre analysverktøy. De viktigeste fysiske egenskaperne er sementens finhet, trykkfasthet, konsistens, trykksstyrke etter 1, 2, 7 og 28 døgn samt den kjemiske sammensettningen.

EU standarder og internasjonale kvalitetskrav for SCHWENK fastsetter kvaliteten på sement produsert i Tyskland eller andre SCHWENK fabrikker i Europa. Vi overvåker nøye prouksjonsprosessen og utfører laboratorietester av råmaterial og det ferdige produktet på daglig basis.

 

SCHWENK føler EU’s standarder som bestemmer hvilke parametrer som skal kontrolleres, deres  frekvens og begrensninger. Iht disse standarder har sementtypene SCHWENK Miljøsement, CEM II / B 52,5 N, SCHWENK Rapidsement, CEM I 52,5 R, SCHWENK Lavvarmesement, CEM III / B 42,5L-LH / SR(na) produsert i Bernburg sementfabrik fått Stabilitetssertifikat for applikasjonsegenskaper og CE-merkning. Dette er utført VDZ.