Helse og sikkerhet

SCHWENKs mål er null skader. Sikkerhet er vår topp prioritering og mennesker er vår største eiendel. Derfor fokuserer vi på å forbedre arbeidsforholdene, trene og utvikle en trygg arbeidsmiljøkultur.

Sikkerhet for ansatte og leverandører

På SCHWENK’s fasiliteter anvender vi nullmål-konseptet på daglig basis - for å ha en arbeidsdag fri for ulykker og for å sikre at alle ansatte kan komme hjem til familiene deres i god behold Selskapet er ansvarlig for trygge arbeidsforhold, personlig verneutstyr (basert på pliktene) og opplæring av ansatte og leverandører. Hver ansatt på sin side er klar over at SCHWENK prioriterer sikkerhet og at alle gjennom sine handlinger er en del av og ansvarlig for dette. Ansatte er aktivt involvert i å forbedre arbeidsmiljøet - de identifiserer potensielle risikofaktorer i den daglige driften og setter i gang tiltak for å forhindre dem. Brudd på sikkerhetsforskrifter og å sette andre i fare er det alvorligste bruddet på SCHWENKs interne regelverk.

Vi fokuserer også på arbeidet til leverandører og deres ansatte. SCHWENK holder sikkerhetsgjennomganger og overvåker samarbeidet i alle ledd. Vi legger stor vekt på etterlevelse av sikkerhetskrav til arbeidslivet og bruk av personlig verneutstyr. Ansvar og forpliktelser angående arbeidssikkerhet er angitt i avtaler med leverandører slik at vi umiddelbart og uten kompromisser kan gjøre tiltak mot brudd på sikkerhetsforskrifter og få slutt på usikker eller farlig oppførsel eller handlinger.

Helse- og sikkerhetsplan

Kunnskap og bevissthet er viktige hjørnesteiner for å beskytte oss mot daglige trusler og hjelper oss med å alltid minne oss om at sikkerhet er vårt ansvar. Vårt referansepunkt for implementering av en sikkerhet og helse-kultur er nullmålplanen.