Miljø- og naturvern

Vi investerer hele tiden i ny miljøteknologi på alle våre fabrikker. På denne måten ligger vi  under referanseverdier i utslipp fra fabrikkene våre, og bidrar aktivt til helse- og klimavern.

Vi skaffer oss råvarer i steinbrudd, som samtidig er et leveområde for planter og dyr. I alle steinbrudd blir naturen re-etablert seksjonsvis. Det blir tilført jord og beplantet. I tillegg bruker vi ytterligere tiltak for å beskytte og støtte sjeldne og truede arter og samfunn i omfanget av våre biologiske mangfolds-prosjekter, for eksempel gjeninnføring av rapphøns.

Ressurseffektivitet

Ca 30% av de naturlige råvarene er nå erstattet av sekundære materialer i sementene SCHWENK Norge AS benytter. De er kombinert med de naturlige råvarene for å sikre våre høye krav til produktkvalitet. Ved å bruke sekundære råvarer beskytter vi ikke bare naturlige råvarer og tette materialsykluser, men reduserer også CO2-utslipp.

Bruk av sekundært drivstoff, som tørket kloakkslam eller drivstoff fra kommersielt og innenlandsk avfall (BGS), er regelen på SCHWENK. I mange år har våre sekundære drivstoffrater vært ledende innen den tyske sementindustrien av denne grunn. Videre bruker vi et energiledelsessystem for kontinuerlig å forbedre energieffektiviteten til prosessene og systemene våre.