Standarder og styringssystemer

For å styrke SCHWENK Building Materials Groups forretningsidé om å gi kundene byggevarer av høyeste kvalitet og samtidig redusere miljøbelastningen og anvende god forretningsskikk også på andre områder, følger virksomheten vår flere industristandarder.

SCHWENK produksjon og salg av sement, ferdigblandet betongog tilslag er sertifisert i henhold til ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 og OHSAS 18001: 2007. Produksjon og salg av sementen er også sertifisert i henhold til ISO 50001: 2012. Selskapet har implementert integrerte styringssystemer for kvalitet, miljø, energieffektivitet, arbeidssikkerhet og helse

SCHWENK Norge arbeider i henhold til sertifiserte kvalitets- og miljøstyringssystemer i henhold til henholdsvis ISO 9001 og ISO 14001.