Standarder og styringssystemer

For å styrke SCHWENK Building Materials Groups forretningsidé om å gi kundene byggevarer av høyeste kvalitet og samtidig redusere miljøbelastningen og anvende god forretningsskikk også på andre områder, følger virksomheten vår flere industristandarder.

SCHWENK’s produksjon og salg av sement, ferdigblandet betong og tilslag er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 50001. I tillegg er SCHWENK Zement KG sertifisert av BG RCI "Industrial safety and health protection".

Selskapet har implementert integrerte styringssystemer for kvalitet, miljø, energieffektivitet, arbeidssikkerhet og helse.

SCHWENK Norge arbeider i henhold til sertifiserte kvalitets- og miljøstyringssystemer i henhold til ISO 9001.