Relasjoner

Forholdet til interne og eksterne interessenter er en viktig del av SCHWENK sin virksomhet. Vi gjør alt for å utvikle bærekraftig og åpent samarbeid mellom ansatte, med våre naboer, nærmiljøet, industri, leverandører, kommuner og offentlige institusjoner. Vi står for et ærlig og likestilt samarbeid mellom alle involverte parter.