Etik og samsvar

Vi står for respektfullt, ærlig og likeverdig samarbeid med alle interessenter. Vår etiske retningslinjer danner grunnlaget på dette området for SCHWENK Nord-Europa.