Samfunn

Samfunn

Dialog og tett samarbeid med lokalsamfunn er en integrert del av SCHWENK daglige arbeid. Vi tror på samarbeid i de lokale regionene, lokalsamfunnene og viktigheten av samfunnsansvar. Vi streber etter å iverksette tiltak som bidrar til å forbedre miljøet, livskvalitet, tilgang til utdanning og individuelt ansvar.