Sement

SCHWENK Norge er en del av SCHWENK Building Material Group. SCHWENKs sin sementproduksjonon strekker seg tillbake til 1847. SCHWENK Norge sine grå sementer som vi tilbyr det norske markedet, produseres ved vår sementfabrikk i Bernburg, Tyskland. Hvitsement produseres ved Cimsa’s fabrikk i Bunol, Spania.
Fabrikken i Bernburg er en av de mest moderne og miljøvennlige sementfabrikkene i Europa.

Våre sementer anvendes til alle typer av ferdigbetong, mørtler, injekson og betongelementer.

Vi produserer sement iht. EU standarder og tyske statlige standarder for sementens sammansettning, spesifikasjoner og samsvarskriterier (LVS EN 197-1: 2012). EN 197-1 og har EPD-deklarasjoner. SCHWENK Norge er ISO 9001 sertifisert.
Vi produserer sement ihht. EU’s og Tyske/Spanske statlige standarder for sementens sammensettning, spesifikasjoner og samsvarskriterier. Kvalitet, miljø, helse og sikkerhet og energihåndtering er sertifisert iht. standardene ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og ISO 50001.

Sement er et hydrauliskt bindemddel, som kjennetegnes av at det herder gjennom reaksjon med vann. Klinker er hovedingrediensen i sement og består av kalksten, leire, sand og jern i definerte proposjoner. Klinker tilvirkes gjenom å varme en homogen blandning av råmateriale i roterende ovn ved ca 1500° C temperatur. Klinkeren males sammen med gips, slagg mm til et pulver dannes – dette pulveret er cement. Malningsprosessen og tilsettninger kan reguleres og ulike typer av sement skapes.