Bærekraft

Ansvaret for fremtidige generasjoner og bærekraftig drift er kjernen i SCHWENK Building Materials Groups arbeid - vi produserer bærekraftige byggematerialer med respekt for miljø og mennesker. Vi jobber i tråd med bransjestandarder, oppdaterer kontinuerlig prosedyrene våre, bryr oss om sikkerhet, styrker forholdet til naboer og lokalsamfunn og tar vare på miljøet og naturen. Vi tror at ansvarlig og ærlig arbeid ligger til grunn for en bærekraftig forretningsstrategi.